NHÀ ÔNG HUÂN

NHÀ ÔNG HUÂN

Chủ đầu tư: ông Huân Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 13 m x 11m Số tầng :…
NHÀ BÀ PHƯƠNG

NHÀ BÀ PHƯƠNG

Chủ đầu tư: bà Phương Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 9 m x 14m Số tầng :…
NHÀ ÔNG LONG

NHÀ ÔNG LONG

Chủ đầu tư: ông Long Địa điểm : Bắc Ninh Kích thước : 17 m x 8,5m Số tầng :…
NHÀ ÔNG HIẾU

NHÀ ÔNG HIẾU

Chủ đầu tư: ông Hiếu Địa điểm : Hưng Yên Kích thước : 11 m x 12m Số tầng : 2,5…
NHÀ ÔNG NGHĨA

NHÀ ÔNG NGHĨA

Chủ đầu tư: ông Nghĩa Địa điểm : Hưng Yên Kích thước : 13 m x 9m Số tầng : 2…
NHÀ ÔNG TIỆP

NHÀ ÔNG TIỆP

Chủ đầu tư: ông Tiệp Địa điểm : Hưng Yên Kích thước : 9 m x 13m Số tầng :…
NHÀ BÀ MINH

NHÀ BÀ MINH

Chủ đầu tư: bà Minh Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 10 m x 14m Số tầng :…
NHÀ ÔNG NHẬT

NHÀ ÔNG NHẬT

Chủ đầu tư: ông Nhật Địa điểm : Bắc Ninh Kích thước : 10,5 m x 13m Số tầng :…
NHÀ BÀ NHÀN

NHÀ BÀ NHÀN

Chủ đầu tư: bà Nhàn Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 9m x 15m Số tầng : 2,5 tầng…
NHÀ ÔNG DŨNG

NHÀ ÔNG DŨNG

Chủ đầu tư: ông Dũng Địa điểm : Hưng Yên Kích thước : 16m x 17m Số tầng : 3 tầng…
NHÀ ÔNG HUY

NHÀ ÔNG HUY

Chủ đầu tư: ông Huy Địa điểm : Thanh Hóa Kích thước : 9m x 15m Số tầng : 2 tầng Diện…
NHÀ BÀ PHƯƠNG

NHÀ BÀ PHƯƠNG

Chủ đầu tư: bà Phương Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 7m2 x 17m Số tầng : 2 tầng Diện…
NHÀ ÔNG KHIẾU

NHÀ ÔNG KHIẾU

Thiết kế biệt thự 2 tầng hiện đại : Nhà Ông Khiếu Địa điểm : Điên Biên Kích thước :…
NHÀ ÔNG TUẤN

NHÀ ÔNG TUẤN

Thiết kế biệt thự 3 tầng hiện đại : Nhà Ông Tuấn Địa điểm : Quảng Ninh Kích thước :…
NHÀ ÔNG LINH

NHÀ ÔNG LINH

Thiết kế biệt thự 2 tầng cổ điển : Nhà Ông Linh Địa điểm : Bắc Ninh Kích thước :…
NHÀ ÔNG LANG

NHÀ ÔNG LANG

Thiết kế biệt thự 4 tầng cổ điển : Nhà Ông Lang Địa điểm : Quảng Ninh Kích thước :…
NHÀ ÔNG THUYÊN

NHÀ ÔNG THUYÊN

Thiết kế biệt thự 3 tầng hiện đại : Nhà Ông Thuyên Địa điểm : Hà Nội Kích thước :…
BIỆT THỰ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG BẰNG

BIỆT THỰ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG BẰNG

Thiết kế biệt thự hiện đại : Nhà Ông Bằng Địa điểm : Bắc Ninh Kích thước : 9m5 x…
NHÀ ÔNG SINH

NHÀ ÔNG SINH

Thiết kế biệt thự hiện đại : Nhà Ông Bộ Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 12m2 x…
NHÀ ÔNG TÚ

NHÀ ÔNG TÚ

Thiết kế biệt thự vườn : Nhà Ông Tú Địa điểm : Vĩnh Phúc Kích thước : 10x 11m Số…
NHÀ ÔNG LONG

NHÀ ÔNG LONG

Thiết kế biệt thự phố : Nhà Ông Long Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 10x14m Số tầng…
NHÀ ÔNG CƯƠNG

NHÀ ÔNG CƯƠNG

Thiết kế biệt thự vườn: Nhà Ông Cường Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 9m x 11m Số…
NHÀ ÔNG VŨ

NHÀ ÔNG VŨ

Thiết kế biệt thự vườn: Nhà Ông Vũ Địa điểm : Bắc Ninh Kích thước : 8m x 12m Số…
NHÀ ÔNG TÁM

NHÀ ÔNG TÁM

Thiết kế biệt thự vườn:Ông Tám Địa điểm : Hải Phòng Kích thước : 16m x 18m Số tầng :…
NHÀ ÔNG THIỆN

NHÀ ÔNG THIỆN

Thiết kế biệt thự vườn:Ông Thiện Địa điểm : Lào Cai Kích thước : 18m x  16m Số tầng :…
NHÀ ÔNG LÂM

NHÀ ÔNG LÂM

Thiết kế biệt thự vườn:Ông Lâm Địa điểm : Quảng Ninh Kích thước : 16m5 x 14 m5 Số tầng…
NHÀ ÔNG DŨNG

NHÀ ÔNG DŨNG

Thiết kế biệt thự vườn:Ông Dũng Địa điểm : Bắc Giang Kích thước : 8m2 x 16m Số tầng :…
NHÀ BÀ THÚY

NHÀ BÀ THÚY

Thiết kế biệt thự vườn: Nhà Bà Thúy Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 7m5 x 17m Số…
NHÀ ÔNG DŨNG

NHÀ ÔNG DŨNG

Thiết kế biệt thự vườn: Nhà Ông Dũng Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 12m6 x 10m6 Số…
NHÀ ÔNG TRUNG

NHÀ ÔNG TRUNG

Chủ đầu tư: Ông Trung Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 12m x 14,5m Số tầng : 4…